Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《桓公十三年》

Library Resources
1 桓公十三... :
十有三年,春,二月,公会纪侯,郑伯,己巳,及齐侯,宋公,卫侯,燕人,战,齐师,宋师,卫师,燕师,败绩。
三月,葬卫宣公。
夏,大水。
秋,七月。
冬,十月。

2 桓公十三... :
十三年,春,楚屈瑕伐罗,斗伯比送之还,谓其御曰,莫敖必败,举趾高,心不固矣,遂见楚子曰,必济师,楚子辞焉,入告夫人邓曼,邓曼曰,大夫其非众之谓,其谓君抚小民以信,训诸司以德,而威莫敖以刑也,莫敖狃于蒲骚之役,将自用也,必小罗,君若不镇抚,其不设备乎,夫固谓君训众而好镇抚之,召诸司而劝之以令德见莫敖而告诸天之不假易也,不然,夫岂不知楚师之尽行也,楚子使赖人追之,不及,莫敖使徇于师曰,谏者有刑,及鄢,乱次以济,遂无次,且不设备,及罗,罗与卢戎两军之,大败之,莫敖缢于荒谷,群帅囚于冶父,以听刑,楚子曰,孤之罪也,皆免之。
宋多责赂于郑,郑不堪命,故以纪鲁,及齐,与宋卫燕战,不书所战,后也。
郑人来请修好。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/huan-gong-shi-san-nian