在Facebook上關注我們,隨時得到最新消息 在Twitter上關注我們,隨時得到最新消息 在新浪微博上關注我們,隨時得到最新消息 在豆瓣上關注我們,隨時得到最新消息
中國哲學書電子化計劃

U+522B

正體字

部首:+ 5筆 = 共7筆.
字典出處:康熙字典: 頁138第28 漢語大字典: 卷1頁0328第13
表面結構:左:,右:。 Component of: 𪶃 𡌀 𢃉 𦛺 𪺤 𥇂 𠣶 𤿱 𦖇 𨡊 𨧢
國語發音:bié biè ㄅㄧㄝˊ ㄅㄧㄝˋ
粵語發音:bit6
宋本廣韻:廣韻·入聲··》别:異也,離也,解也。《說文》作剛又姓何氏姓苑云揚州人。皮列切,又彼列切,二。
廣韻·入聲··》别:分別。
反切:皮列 (《廣韻·入聲··》) 彼列 (《廣韻·入聲··》) 方別 (《廣韻·入聲··》)
英文翻譯:separate, other; do not

原典出處

孔叢子·廣言》:辨、詰,也。
說文解字·釆部》:釆,也。
群書治要·曲禮》:夫禮者所以定親疏,决嫌疑,同異,明是非也。
意林》:主簿回謂翁仲曰:「祭所但見屠兒弊衣繿縷,持刃割肉,有人帶青綬,仿偟東廂不進,何也?」
廣韻·》:公:通也,父也,正也,共也,官也,三公論道又公者無私也,從八從厶厶音私八背意也,背厶爲公也,亦姓漢有主爵都尉公儉又漢複姓八十五氏左傳魯有公冉務人公斂陽公何𦵧公父歜公賔庚公思展公鉏極公申叔子費宰公山弗櫌公甲叔公巫召伯衞有公文要戰國䇿齊威王時有左執法公旗蕃左傳齊悼子公旗之後左傳季武子庶子公沮後以爲氏孟子有公行子著書左傳晉成公以卿之庶子爲公行大夫其後氏焉孔子家語魯有公冶長又公索氏將祭而亡其牲者魯有公愼氏出婬妻又有公罔之裘揚觶者孔子弟子齊人公晳哀陳人公良儒公西赤公祖句兹公肩定漢書藝文志有公檮子著書又有公勝生著書濟南公玉帶上明堂圖功臣表有公師壹晉穆公子成師之後又有公扈滿意後漢有零陵太守公仇稱晉穆公子仇之後又弘農令北海公沙穆山陽公堵恭魏志有公夏浩晉書有征虜長史太山公正羣成都王帳下督公帥蕃本姓公師避晉景帝諱改爲公帥氏前趙録有大中大夫公帥式子夏門人齊人公羊髙作春秋傳列女傳有公乗之姒墨子魯有公輸班衞大夫公叔文子史記有魯相公儀休孔子門人公休哀又有公祈哀禮記魯大夫公明儀何氏姓苑云今髙平人衞大夫公南文子魯有公荆皎衞大夫公子荆之後魯大夫公襄昭魯襄公太子野之後魯大夫公伯寮何氏姓苑云彭城人趙平陵太守公休勝魯士官公爲珍魯昭公子公爲之後楚大夫公朱髙宋公子子朱之後公車氏秦公子伯車之後淮南子有公牛哀病七日化爲虎齊公子牛之後吕氏春秋有邴大夫公息忘孟子稱公都子有學業楚公子田食采於都邑後氏焉公劉氏后稷公劉之後古今人表有公房皮楚公子房之後郭泰傳有渤海公族進階衞大夫有公上王世本有魯大夫公之文晉蒲邑大夫公佗世郷秦公子金之後有公金氏齊公子成之後有公牽氏何氏姓苑云公右氏今琅邪人公左氏今髙平人又有公言公孟公獻公留公石公旅公仲等氏又左傳衞有𢈔公差以善射聞祭公謀父出自姜姓申公子福楚申公巫臣之後衞有尹公佗楚大夫逢公子仲楚白公勝之後有白公氏文字志云魏文侯時有古樂人竇公氏獻古文樂書一篇秦有博士黃公庇古今人表神農之後有公幹仕齊爲大夫其後氏焉丗本有大公叔頴又有公紀氏衞有大夫左公子洩右公子職漢四晧有園公先生尚書僕射東郡成公敞。
康熙字典·十四》:〕謹按漢書註作鬻同煑鬻音義
知言·卷二》:釋氏見理而不窮理,見性而不盡性,故於一天之中,分幻華真實,不能合一,與道不相似也。
西使記》:其父領兵,據山城,令其子取之,七日而陷。
剡源戴先生文集》:春山處處客思家淡日村烟酒斾斜胡蝶不知人事繞廧閒弄●藤花
史記索隱·卷一》:...王孟塞雞頭道在隴西一曰崆峒山之葷粥匈奴別名也唐虞已...
班馬異同·卷三十》:...   漢書六十張杜二𫝊漢書見不入酷吏孔子曰道之以政齊...
喻林·卷二十九》:魯人有公孫淖者告人曰我能起死人人問其故對曰我固能治偏枯今吾倍所以為偏枯之藥則可以起死人矣物固有可以為小不可以為大可以為半不可以為全者也吕氏春秋
歸潛志·卷十四》:...山給窓扉翠泉供枕簟凉故田依渾水業勝淮陽侍御遺風在南山慶𣲖長芝...
御選唐詩·卷十八》:...皓露於蘭林王融詩皓露零中宵有洞天三十六茅君內傳大天之...
歷代帝王宅京記·卷十》:...里橋東一里郭門開三道號為三門離者多云相送三門外京師士子送去迎...
因園集·卷八》:攜手瘴江邉分㠶二十年鵬飛終逝北龍臥詎移淵書到落花後人歸霜月前近應減悲喜消息未茫然珠江後今年始得君書
以上的例子來自維基區中的文獻,未必經過仔細校對。若發現錯字,請使用維基自行糾正

您可以參考該字詞在本站先秦兩漢漢代之後原典中之出處。


喜歡我們的網站請支持我們的發展網站的設計與内容(c)版權2006-2017如果您想引用本網站上的内容,請同時加上至本站的鏈接:http://ctext.org/zh。請注意:嚴禁使用自動下載軟体下載本網站的大量網頁,違者自動封鎖,不另行通知。沪ICP备09015720号-3若有任何意見或建議,請在此提出