Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《劉寬》

Library Resources
1 劉寬:
劉寬遷南陽太守,溫仁多恕,吏民有過,但用蒲鞭罰之,示辱而已。

2 劉寬:
劉寬簡略嗜酒,嘗坐客,使蒼頭市酒,迂久,大醉而還。對客罵曰:「畜生。」寬遣人視奴,疑必自殺。

3 劉寬:
劉寬性簡略,夫人欲試寬意,伺當朝會,裝嚴已訖,使婢奉肉羹,翻污朝衣。婢遽收之,寬神色不異,乃徐言:「羹爛汝手?」

URN: ctp:dong-guan-han-ji/liu-kuan