Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《刘宽》

Library Resources
1 刘宽:
刘宽迁南阳太守,温仁多恕,吏民有过,但用蒲鞭罚之,示辱而已。

2 刘宽:
刘宽简略嗜酒,尝坐客,使苍头市酒,迂久,大醉而还。对客骂曰:“畜生。”宽遣人视奴,疑必自杀。

3 刘宽:
刘宽性简略,夫人欲试宽意,伺当朝会,装严已讫,使婢奉肉羹,翻污朝衣。婢遽收之,宽神色不异,乃徐言:“羹烂汝手?”

URN: ctp:dong-guan-han-ji/liu-kuan