Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 世間亡者多有見神

《世間亡者多有見神》

Library Resources
1 世間亡者... :
世間亡者多有見神,語言飲食,其家信以為是,益用悲傷。

2 世間亡者... :
謹按:司空南陽來季德停喪在殯,忽然坐祭床上,顏色、服飾、聲氣熟是也,孫兒婦女以次教誡,事有條貫,鞭撻奴婢,皆得其過,飲食飽滿,辭訣而去,家人大哀剝斷絕,如是三四,家益猒苦。其後飲醉形壞,但得老狗,便朴殺之,推問里頭沽酒家狗。

URN: ctp:fengsutongyi/guai-shen/shi-jian-wang-zhe-duo-you