Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十五年

《襄公二十五年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有五年春,齊崔杼帥師伐我北鄙。

2 襄公二十... :
夏,五月乙亥,齊崔杼弒其君光。

3 襄公二十... :
公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子于陳儀。

4 襄公二十... :
六月壬子,鄭公孫舍之帥師入陳。

5 襄公二十... :
秋,八月己巳,諸侯同盟于重丘,公至自會。

6 襄公二十... :
衛侯入于陳儀。陳儀者何?衛之邑也。曷為不言入于衛?諼君以弒也。

7 襄公二十... :
楚屈建帥師滅舒鳩。

8 襄公二十... :
冬,鄭公孫囆帥師伐陳。

9 襄公二十... :
十有二月,吳子謁伐楚,門于巢卒。門于巢卒者何?入門乎巢而卒也。入門乎巢而卒者何?入巢之門而卒也。吳子謁,何以名?傷而反,未至乎舍而卒也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-wu-nian