Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《既济之》

Library Resources
1 既济之:
既济:玄兔指掌,与足相恃。谨讯诘问,诬情自直。冤死谁告,口为身祸。

2 既济之:
乾:游驹石门,騄耳安全。受福西邻,归邑玉泉。

3 既济之:
坤:阳春生草,万物盛兴。君子所居,灾祸不到。

4 既济之:
屯:人无足法,缓除才出。雄走羊惊,不失其家。

5 既济之:
蒙:太山止奔,变见太微。陈吴废忽,作为祸患。

6 既济之:
需:乘龙吐光,使暗后明。燎猎大得,六师以昌。

7 既济之:
讼:羊头兔足,羸瘦少肉。漏囊贮粟,利无所得。

8 既济之:
师:因祸受福,喜盈其室。螟虫不作,君无可得。

9 既济之:
比:舜升大禹,石夷之野。徵诣王阙,拜治水土。

10 既济之:
小畜:乌子鹊雏,常与母俱。顾类群族,不离其巢。

11 既济之:
履:夷羿所射,发辄有获。矰加鹊鹰,双鸟俱得。

12 既济之:
泰:晨风文翰,大举就温。昧过我邑,羿无所得。

13 既济之:
否:六喜三福,南至欢国。与喜忻乐,圭我洁德。

14 既济之:
同人:鬭龙股折,日遂不明。自外为主,弟伐其兄。

15 既济之:
大有:蒙庆受福,有所获得,不利出门。

16 既济之:
谦:蛮戎夷狄,太阴所积。涸冰冱寒,君子不存。

17 既济之:
豫:畏昏潜处,候时昭明。卒遭白日,为荣禄主。

18 既济之:
随:水流趍下,欲至东海。求我所有,买鲂与鲤。

19 既济之:
蛊:冠带南游,与福喜期。徼于嘉国,拜为逢时。

20 既济之:
临:莎鸡振羽,为季门户。新沐弹冠,仲公悦喜。

21 既济之:
观:结衿流粥,遭谗桎梏。周召述职,身受大福。

22 既济之:
噬嗑:田鼠野鸡,意常欲逃。拘制笼槛,不得动摇。

23 既济之:
贲:居华巅,观浮云。风不摇,雨不濡。心平安,无咎忧。

24 既济之:
剥:倾倚将颠,不能得存。英雄作业,家困无年。

25 既济之:
复:心愿所喜,今乃逢时。保我利福,不离兵革。

26 既济之:
无妄:灵龟陆处,盘桓失所。阿衡退耕,夏封于国。

27 既济之:
大畜:弱水之右,有西王母。生不知老,与天相保,不利行旅。

28 既济之:
颐:抱瓌求金,日暮坐吟。终月卒岁,竟无成功。

29 既济之:
大过:言笑未毕,忧来暴卒。身加扼槛,囚系缚束。

30 既济之:
坎:望幸不到,文章未成。王子逐兔,犬踦不得。

31 既济之:
离:震栗恐惧,多所畏恶。行道留难,不可以步。

32 既济之:
咸:雄狐绥绥,登山崔嵬。昭告显功,大福允兴。

33 既济之:
恒:火起吾后,喜炙仓庑。龙衘水深,潠注屋柱,虽忧无咎。

34 既济之:
遯:危坐至暮,请求不得。膏泽不降,政戾民忒。

35 既济之:
大壮:孟春和气,鹰隼搏鸷。众雀忧愦。

36 既济之:
晋:缓法长奸,不肯理冤。浮沉失节,君受其患。

37 既济之:
明夷:鱼鳖贪饵,死于网钓。受危国宠,为身殃咎。

38 既济之:
家人:金精辉怒,带剑过午。徘徊高库,宿于山谷。两虎相拒,弓矢满野。

39 既济之:
睽:四目相望,稍近同光,并坐鼓簧。

40 既济之:
蹇:茹芝饵黄,饮酒玉英。与神流通,长无忧凶。

41 既济之:
解:求璋嘉乡,恶虵不行。道出岐口,还复其床。

42 既济之:
损:天门地户,幽冥不覩,不知所在。

43 既济之:
益:跌足息肩,有所忌难。金城铁郭,以铜为关。藩屏自卫,安止无患。

44 既济之:
夬:三雁俱飞,欲归稻池。先涉雚泽,为矢所射,伤我胸臆。

45 既济之:
姤:济流难渡,濡我衣袴。五子善棹,脱无他故。

46 既济之:
萃:饮酒醉酗,跳起争鬭。伯伤叔僵,东家治丧。

47 既济之:
升:跌踬未起,后失利市。蒙被咎殃。

48 既济之:
困:辰次降娄,建星中坚,子无远行。外颠霄陷,遂命讫终。

49 既济之:
井:商风召寇,来呼外盗。间谍内应,与我争鬭。殚已宝藏,主人不胜。

50 既济之:
革:甘露醴泉,太平机关。仁德感应,岁乐民安。

51 既济之:
鼎:祭仲子突,要门逐忽。祸起子商,弟伐其兄,郑久不昌。

52 既济之:
震:反孽难步,留不反舍。露宿泽陂,亡其襦袴。

53 既济之:
艮:狼虎结谋,相聚为保。伺候牛羊,病我商人。

54 既济之:
渐:明德克敏,重华贡举。放勋徵用,八哲蒙佑。

55 既济之:
归妺:贫鬼守门,日破我盆。毁罂伤瓶,空虚无子。

56 既济之:
丰:天命赤乌,与兵徼期。征伐无道,箕子游遨。

57 既济之:
旅:威约拘囚,为人所诬。皋陶平理,剖械出牢,脱归家闾。

58 既济之:
巽:羊惊虎狼,耸耳群聚。无益威强,为齿所伤。

59 既济之:
兑:初虽号啼,后必庆笑。光明照耀,百喜如意。

60 既济之:
涣:马服长股,宜行善市。蒙佑谐耦,获金五倍。

61 既济之:
节:应门内崩,诛贤杀暴。上下咸悖,景公失位。长归无恒,望妻不来。

62 既济之:
中孚:执斧破薪,使媒求妇。好合二姓,亲御斯须。色比毛嫱,姑悦公喜。

63 既济之:
小过:两轮日转,南上大阪。四马共辕,无有险难,与禹笑言。

64 既济之:
未济:千柱百梁,终不倾僵,周宗宁康。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/ji-ji-zhi