Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《五》

Library Resources
1 五:
皉:《集韻》此禮切,音泚。白也。一曰色鮮潔。又淺氏切,音此。與玼同。

2 五:
皊:《集韻》同𤿅。

3 五:
㿟:《集韻》薄陌切,音帛。白色。與白同。又《廣韻》匹白切《集韻》匹陌切,𠀤音拍。又《廣韻》古了切《集韻》吉了切,𠀤音皎。義𠀤同。

4 五:
皋:《唐韻》古勞切《集韻》《韻會》居勞切《正韻》姑勞切,𠀤音高。《說文》从本从白。禮祝曰皋,登謌曰奏,故皋奏皆从本。本,進趣也。《周禮·春官·樂師》詔來𥌒皋舞。《註》皋,告之也,告國子當舞者舞也。又長聲也。《禮·禮運》升屋而號告曰:皋某復。《註》皋者,引聲之言也。又緩也。《左傳·哀二十一年》齊人歌曰:魯人之皋,數年不覺,使我高蹈。《疏》緩聲而長引之,是皋爲緩也。又《玉篇》澤也。《韻府》岸也。《·小雅》鶴鳴于九皋。《傳》九折之澤。《左傳·襄二十五年》牧隰皋。《疏》皋爲澤之坎,是水岸也。《前漢·賈山傳》江皋河瀕。《註》皋,水邊淤地也。又《集韻》局也。《張衡·西京賦》實惟地之奧區神皋。《註》謂神明之界局也。又《廣韻》高也。《禮·明堂位》天子皋門。《註》皋之言高也。又《釋名》高祖,高,皋也。最在上皋,鞱諸下也。又《爾雅·釋訓》皋皋,刺素食也。《疏》皋皋,不治之貌。《·大雅》皋皋訿訿。《傳》皋皋,頑不知道也。又月名。《爾雅·釋天》五月爲皋。又神名。《史記·武帝紀》紀皋山用牛。《封禪書》一作澤山。又禽名。《汲冢周書》文翰者若皋雞。《註》皋雞似鳧,冀州謂之澤特。又乾皋,鸚䳇別名。《埤雅》乾皋斷舌,則坐歌。孔雀拍尾,則立舞。又寒皋,鸜鵒別名。《本草綱目》皋,告也。天寒欲雪,羣飛如告。故名寒皋。又皋比,虎皮也。《左傳·莊十年》蒙皋比而先犯之。又皋蘭,山名。《前漢·武帝紀》西至皋蘭。又水名。《山海經》皋水出章山。又皋舟,吳地。《左傳·襄十四年》吳人自皋舟之隘要而擊之。又姓。皋陶之後。《左傳》越大夫皋如。又複姓。東山皋落氏,赤狄別種。又同鼛。《周禮·冬官考工記》䩵人爲皋鼓。《註》大鼓也。《又》爲皋陶。《註》鼓木也。又一作睾。《荀子·大略篇》望其壙皋如也。《註》高貌。《莊子·危言篇》《列子·天瑞篇》俱作睾如。又《後漢·馬融傳》皋牢陵山。《註》皋牢,猶牢籠也。《荀子·王霸篇》作睾牢。又或作滜。《史記·歷書》百艸奮興,秭鴂先滜。《註》子規先出,野澤而鳴也。又與羔通。《禮·檀弓》高子皋。《註》孔子弟子,名柴。《論語》作子羔。皋羔古字通用。又《集韻》乎刀切《正韻》胡刀切,𠀤音嗥。呼也。《周禮·春官·大祝》來瞽令皋舞。《註》皋,讀爲嗥。謂呼之入也。與號号唬通。又《集韻》後到切《韻會》胡到切,𠀤音號。周禮皋舞。劉昌宗讀。或作譹。又《集韻》攻乎切,音姑。橐皋,地名。在壽春。《前漢·孟康註》橐皋,音拓姑。《類篇》隸作臯。《經傳》作臯。

5 五:
皌:《五音集韻》莫撥切,音末。見𤽌字註。

6 五:
𤽘:《字彙》古終字。《亢倉子·全道篇》其𤽘存乎千載之後,必有人與相食者矣。

7 五:
𤽙:《字彙補》古文皇字。註詳四畫。

8 五:
𤽚:《字彙補》古文皇字。註詳四畫。

9 五:
皍:《字彙補》古文卽字。註詳卩部七畫。

10 五:
𤽛:《字彙補》古文星字。註詳日部五畫。

URN: ctp:kangxi-zidian/106/5