Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十五

《十五》

Library Resources
1 十五:
䉦:《广韵》七然切《集韵》亲然切,𠀤音迁。䇹䉦,竹名。又《篇海》䉦子,收稻具。

2 十五:
𥶅:《篇海》力求切,音留。竹名。

3 十五:
䉧:《广韵》《集韵》𠀤力求切,音刘。竹名。又竹声。或作𥳩。又《集韵》力久切,音柳。竹名。又力救切,音溜。义同。

4 十五:
𥶆:《广韵》力居切,音庐。𥶆䈝,竹名。《戴凯之·竹谱》𥶆䈝竹,其节疎。

5 十五:
藤:《集韵》徒登切,音腾。竹器。又《篇海》簬器。又蔓生似竹。或作籘。

6 十五:
𥶇:《集韵》笼五切,音鲁。竹名。

7 十五:
𥶈:《集韵》甾尤切,音邹。取鱼器。又侧救切,音皱。义同。

8 十五:
䉨:《广韵》《集韵》𠀤鱼旣切,音毅。竹名。又《篇海》竹节。或作𧅙。又小竹。
考证:谨按说文豙字从豕辛声。从豙不从豙今改䉨。〔音毅。〕谨改毅。〔或作𧅙。〕谨改𧅙。

9 十五:
𥶉:《广韵》士恋切《集韵》雏恋切《正韵》除恋切,𠀤音僎。与馔同。《说文》具食也。《前汉·杜邺传》陈平共一饭之𥶉,而将相加驩。又《集韵》株恋切,音啭。又逵眷切,音券。又上声,雏绾切,音篹。义𠀤同。又《正韵》同篹。又与撰同。

10 十五:
𥶊:《集韵》损管切,音选。笾属。一曰竹木素器。同篹。

11 十五:
𥶋:《集韵》孚袁切,音翻。蔽也。又方烦切,音藩。《说文》大箕也。

12 十五:
𥶌:《集韵》良据切,音虑。舟中箦𥶌。见《扬子·方言》。

13 十五:
䉩:《集韵》乌侯切,音瓯。竹器,以息小儿。

14 十五:
籒:《广韵》《韵会》《正韵》直又切《集韵》直佑切,𠀤音胄。史籒,周宣王太史名,造大篆。《法书考》籒文者,史籒所作也,与古文大篆小异,后人以名称书,谓之籒文。《七略》曰:卽周时史官敎学童书也,与孔壁古文异体,卽奇字也。其迹则《石鼓文》存焉。《学古编》李斯旣作小篆,遂以籒文爲大篆。又《说文》读书也。

15 十五:
䉪:《篇海》卢对切,音对。䉪,稻米磑也。

16 十五:
𥶍:《海篇》胡管切,音缓。帘也。

17 十五:
䉫:《集韵》怜题切,音黎。竹名。

18 十五:
䉬:《广韵》方肺切《集韵》放吠切,𠀤音废。籧篨也。《扬子方言注》江东呼籧篨爲䉬。《广韵》与𥳊同。

19 十五:
籓:《广韵》甫烦切《集韵》方烦切,𠀤音樊。大箕。《广雅》籓、箩,箕也。一曰蔽也。又《集韵》逋潘切,音般。《说文》箕属,所以推弃之器也。

20 十五:
籔:《广韵》所矩切《集韵》《韵会》𤕤主切《正韵》所武切,𠀤音数。《类篇》十六斗曰籔。《仪礼·聘礼》门外米三十车,车秉有五籔。《疏》十斗曰斛,十六斗曰籔,十籔曰秉。又窭籔,竹器。《前汉·东方朔传注》窭籔,以盆盛物戴于头者,则以窭籔荐之,状如环。又《杨恽传》䑕不容穴,衔窭籔也。又《广韵》取句切。义同。又《广韵》所角切。窭籔,四足几也。又《广韵》《韵会》《正韵》𠀤苏后切,音叟。炊䉛也。一曰漉米竹器。

21 十五:
𥶢:《广韵》良涉切《集韵》《韵会》力涉切,𠀤音𢀂。竹名。《广韵》𥶢,编竹爲之。

22 十五:
𥶎:《正字通》葅字,《石鼓文》作𥶎。

23 十五:
𥶏:《集韵》田聊切,音调。竹名。

24 十五:
籕:《山海经》神英招,其音如㨨。《郭璞注》或作籕。所未详也。《字汇补》与籀字不同,籀从手。

25 十五:
𥶐:《玉篇》杜回切。竹笔也。

26 十五:
𥶑:《集韵》此两切,音抢。竹名。

27 十五:
𥶒:《篇海》良刅切,音吝。竹名。中坚,可爲席。

28 十五:
𥶓:《类篇》班糜切。竹名。又《篇海》逋眉切,音悲。义同。

29 十五:
𥶔:《集韵》蒲交切,音庖。竹名。

30 十五:
𥶕:《五音篇海》支尖切,音詹。玉也。

31 十五:
𥶖:《字汇补》与𥷙同。

32 十五:
𥶗:《字汇补》力兾切,音利。筋竹也。

33 十五:
𥶘:《海篇》音泻。笘也。

34 十五:
𥶙:《集韵》《韵会》𠀤旋芮切,音槥。《说文》扫竹也。与彗同。又《类篇》兪芮切。又以醉切。又苏有切。又虽遂切。又徐醉切。义𠀤同。

35 十五:
𥶚:《篇海》他典切,音腆。厚也,善也。《集韵》同𥳫。

36 十五:
𥶛:《集韵》田黎切,音题。竹名。一曰竹器。同䈕。又大计切,音弟。义同。

37 十五:
𥶜:《韵略》何姑切,音胡。𥶜被也。

38 十五:
𥶝:《集韵》子两切,音奖。与𥷃同。

39 十五:
𥶞:《字汇补》与孂同。

40 十五:
𥶟:《字汇补》同𥳋。《唐人忆荐福寺牡丹诗》雕盘分𥶟何由得。《注》𥶟,作绀切,以针𥶟物之𥶟。言簪花也。

URN: ctp:kangxi-zidian/118/15