Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 酉部

《酉部》

Library Resources
1 酉部:
酉:〔古文〕丣《广韵》与九切《集韵》《韵会》以九切《正韵》云九切,𠀤音牖。《说文》就也。八月黍成,可爲酎酒。《徐曰》就,成熟也。丣爲春门,万物已出。酉爲秋门,万物已入。一,闭门象也。《广韵》饱也,老也。《尔雅·释天》太岁在酉曰作噩。《史记·律书》八月也。律中南吕,其于十二子爲酉。酉者,万物之老也。《淮南子·天文训》指酉。酉者,饱也。律受南吕。又《时则训》仲秋之月,招摇指酉。《释名》酉,秀也。秀者,物皆成也。于《》爲兑。又大酉、小酉,山名。在辰州沅陵。相传石穴中有书千卷。又水名。《后汉·郡国志》武陵郡酉阳县,酉水所出,东入湘。又《字汇补》五酉,怪名,孔子在𨻰所见也。见《冲波集》。又姓。《正字通》魏有酉牧。

URN: ctp:kangxi-zidian/164/0