Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
𩌦:《唐韵》《集韵》《韵会》𠀤所绮切,音屣。《说文》鞮属。《广韵》革履也。又《广韵》《集韵》𠀤所蟹切,音洒。又《唐韵》《集韵》《韵会》𠀤所寄切,音晒。义𠀤同。本作𩌫。亦作𩋀。

2 十一:
鞸:《广韵》𤰞吉切《集韵》壁吉切,𠀤音毕。《集韵》本作韠。详韦部韠字注。又《集韵》簿必切,音邲。同䩛。详䩛字注。

3 十一:
鞹:〔古文〕𩌒《唐韵》《正韵》苦郭切《集韵》《韵会》阔镬切,𠀤音廓。《说文》去毛皮也。《论语》虎豹之鞹。又《·齐风》载驱薄薄,簟茀朱鞹。《传》诸侯之路车,有朱革之质,而羽饰之也。《释文》苦郭反。革也。《集韵》又作鞟。
考证:〔《·齐风》载驱薄薄,簟笰朱鞹。〕谨照原文笰改茀。

4 十一:
𩌧:《集韵》末各切,音幕。鞊𩌧,履也。

5 十一:
𩌨:《广韵》蜀庸切《集韵》常容切,𠀤音慵。《广韵》通俗文云:乾革也。又《集韵》引船浅水中。亦作㹐。

6 十一:
𩌩:《玉篇》素回切,音衰。𩌩,鞍皮也。

7 十一:
鞺:《集韵》他郞切,音汤。本作鼞。详鼓部鼞字注。

8 十一:
𩌪:《篇海》音责。微也。

9 十一:
䩼:《广韵》《集韵》𠀤符容切,音逢。《玉篇》鼓声。又《集韵》字林云:被缝也。又一曰靸䩼,草名。

10 十一:
𩌫:《集韵》卢谷切,音禄。本作簶。详竹部簶字注。

11 十一:
𩌬:《广韵》《集韵》𠀤诸良切,音章。《玉篇》𩌬泥也。《广韵》𩌬泥,鞍饰。《集韵》马韀。

12 十一:
𩌭:《集韵》同𩍪。

13 十一:
䩽:《集韵》于𠋫切,音沤。《玉篇》胡矛。《集韵》胡鞬。又《广韵》忆俱切《集韵》邕俱切,𠀤音纡。义同。

14 十一:
䩾:《集韵》之夜切,音柘。石䩾,药草。一名石韦。

15 十一:
𩌮:《广韵》似足切《集韵》松玉切,𠀤音续。《玉篇》鞮也。《广韵》白𩌮,鞮也。《集韵》或作𩎇。又《广韵》神蜀切,音赎。鞮也。又《集韵》仕角切,音浞。《广雅》履也。

16 十一:
𩌯:《篇海》古田切,音坚。窑人所用。出《道地经》。窑字原作宀下羔。

17 十一:
𩌰:《广韵》所衔切《集韵》师衔切,𠀤音衫。《玉篇》旌旗旒也。《集韵》马鞘垂貌。《玉篇》亦作縿。又作𩋐。《集韵》或作䩔。又《广韵》所咸切,音攕。鞍𩌰,垂貌。又《集韵》思廉切,音銛。本作䪌。亦作縿。详䪌字注。

18 十一:
鞻:《广韵》洛侯切《集韵》郞侯切,𠀤音娄。《玉篇》鞮鞻氏,掌四夷之乐官。又《集韵》郞豆切,音漏。又《集韵》《韵会》𠀤俱遇切,音屦。义𠀤同。又《集韵》龙遇切,音屡。义同。《周礼·春官·宗伯》鞮鞻氏。《注》鞻读如屦。鞮屦,四夷舞者所屝也。吕忱云:鞮,革履也。鞻者,靲鞻。《释文》九具反,又力具反。

19 十一:
𩌱:《玉篇》同䩳。

20 十一:
𩌲:《字汇补》音未详。《吕氏春秋》郑人之下𩌲也。《注》邑名。一本作𩍳。

21 十一:
𩌳:《字汇补》所倚切,音徙。革履也。《六书故》别作屣,非。

URN: ctp:kangxi-zidian/177/11