Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十二

《十二》

Library Resources
1 十二:
䩿:《广韵》《集韵》𠀤符分切,音汾。《玉篇》鼓也。或作鼖。《集韵》又作𪔵。详鼓部𪔵字注。

2 十二:
鞼:《唐韵》《集韵》𠀤求位切,音匮。《说文》韦绣也。《广韵》绣革也。盾缀革也。《齐语》轻罪赎以鞼盾、一戟。《注》盾缀革,有文如缋也。又《淮南子·原道训》坚强而不鞼。《注》鞼,折也。又《广韵》公回切《集韵》姑回切,𠀤音傀。又《集韵》丘愧切,音喟。又胡对切,音溃。义𠀤同。又《集韵》曰内切,音𤜂。缰也。一曰绣韦也。《广韵》亦作𩏡。《集韵》或作𩍨。

3 十二:
𩍃:《广韵》《集韵》𠀤莫佳切,音䁲。《玉篇》鞋也。《广韵》𩍃鞵,履也。

4 十二:
䪀:《篇海》音管。车鞁具也。

5 十二:
䪁:《广韵》《集韵》𠀤博木切,音卜。《玉篇》络牛头。《广韵》络头绳。《集韵》络发谓之䪁。又《广韵》封曲切《集韵》逋玉切,𠀤音犦。义同。《集韵》本作𩍩。

6 十二:
𩍄:《篇海》奴侯切,音羺。胡羊也。

7 十二:
䪂:《广韵》古核切《集韵》各核切,𠀤音隔。《玉篇》靶也,勒也。《广韵》辔首。《广雅》羁䪂,勒也。《玉篇》同𩎎。亦作革。又《集韵》讫力切,音殛。又乞力切,音䩯。义𠀤同。

8 十二:
𩍅:《广韵》徒红切《集韵》徒东切,𠀤音同。《玉篇》靫具饰。《广韵》鞁具饰。

9 十二:
鞽:《广韵》起嚻切《集韵》丘祅切,𠀤音趫。《广韵》本作橇。《集韵》又作桥。详木部橇字注。又《集韵》讫约切,音脚。本作屩。详尸部屩字注。

10 十二:
𩍆:《广韵》《集韵》𠀤思积切,音昔。《玉篇》履也。亦作舄。《集韵》又作𩊿。

11 十二:
鞾:《唐韵》许𦣛切《集韵》呼𦚢切《韵会》许茄切,𠀤音𢪎。《说文》鞮属。《广韵》鞾,鞋鞾。赵武灵王所服。《释名》跨也。两足各以一跨骑也。《广韵》亦作靴。《集韵》又作𩍇𡲲㞜。

12 十二:
䪃:《篇海》音敦。酒器。鞊䪃也。

13 十二:
𩍇:《集韵》与鞾同。

14 十二:
鞿:《广韵》居依切《集韵》居希切,𠀤音机。《玉篇》缰在口。《广韵》系马。《集韵》马络头。《屈原·离骚》余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕朁。《注》马缰在口曰鞿,革络头曰羁。《前汉·𠛬法志》是犹以鞿而御駻突。
考证:〔《屈原·离骚》余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕谮。〕谨照原文夕谮改夕朁。

URN: ctp:kangxi-zidian/177/12