Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十二

《十二》

Library Resources
1 十二:
𪒘:《廣韻》丈證切《集韻》澄應切,𠀤音瞪。《廣韻》米黑壞。

2 十二:
𪒙:《集韻》麤括切,音撮。黑也。

3 十二:
𪒚:《正字通》俗黧字。

4 十二:
𪒛:《集韻》徒對切,音隊。《玉篇》黑雲行𪒛𪒛也。

5 十二:
𪒜:《廣韻》莫八切,音㑻。《玉篇》黑也。又《集韻》暮拜切,音肳。黑貌。

6 十二:
𪒝:《篇海》乙減切,音黯。雲暗也。

7 十二:
䵱:《廣韻》許極切《集韻》迄力切,𠀤音赩。《玉篇》赤黑色也。又《集韻》虛其切,音僖。黑色。又施隻切,音釋。《揚子·方言》色也。一曰䵱然赤也。

8 十二:
𪒞:《正字通》同黶。

9 十二:
𪒟:《廣韻》《集韻》𠀤昨亙切,音贈。《廣韻》皯𪒟。《集韻》面黑氣。

10 十二:
𪒠:《唐韻》於檻切《集韻》倚檻切,𠀤音黤。《說文》𪒠者忘而息也。《玉篇》𪒠然忘也。又黃𪒠,人名。又《集韻》烏敢切,音揜。又於琰切,音檿。又乙減切,音黯。又乙鑒切,黤去聲。義𠀤同。

11 十二:
𪒡:《集韻》徒對切,音隊。黮𪒡,黑也。又待戴切,音代。與曃同。曖曃,暗也。

12 十二:
𪒢:《集韻》普木切,音撲。《玉篇》色暗也。又《集韻》一曰淺黑也。

13 十二:
𪒣:《字彙補》於物切,音鬱。黃黑色也。

URN: ctp:kangxi-zidian/203/12