Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> 卷四百八十九

《卷四百八十九》

Library Resources

八月五日中部官舍读唐历天宝已来追怆故事

舒元舆 Library Resources
1 八月五日... :
将寻国朝事,静读柳芳历。八月日之五,开卷忽感激。

2 八月五日... :
正当天宝末,抚事坐追惜。仰思圣明帝,贻祸在肘腋。

3 八月五日... :
杨李盗吏权,贪残日狼藉。燕戎伺其便,百万奋长戟。

4 八月五日... :
两河连烟尘,二京成瓦砾。生人死欲尽,揳业犹不息。

5 八月五日... :
肃宗传宝图,寇难连年击。天地方开泰,铸鼎成继述。

6 八月五日... :
万国哭龙衮,悲思动蛮貊。自此千秋节,不复动金石。

7 八月五日... :
悲风扬霜天,繐帷冷尘席。零落太平老,东西乱离客。

8 八月五日... :
往往为馀言,呜咽泪双滴。况当近塞地,哀吹起边笛。

9 八月五日... :
抚几观陈文,使我心不怿。花萼笑繁华,温泉树容碧。

10 八月五日... :
霓裳烟云尽,梨园风雨隔。露囊与金镜,东逝惊波溺。

11 八月五日... :
昔闻欢娱事,今日成惨戚。神仙不可求,剑玺苔文积。

12 八月五日... :
万古长恨端,萧萧泰陵陌。

坊州按狱

舒元舆 Library Resources
1 坊州按狱:
中部接戎塞,顽山四周遭。风冷木长瘦,石硗人亦劳。

2 坊州按狱:
牧守苟怀仁,痒之时为搔。其爱如赤子,始得无啼号。

3 坊州按狱:
奈何贪狼心,润屋沉脂膏。攫搏如猛虎,吞噬若狂獒。

4 坊州按狱:
山秃逾高采,水穷益深捞。龟鱼既绝迹,鹿兔无遗毛。

5 坊州按狱:
氓苦税外缗,吏忧笑中刀。大君明四目,烛之洞秋毫。

6 坊州按狱:
眷兹一州命,虑齐坠波涛。临轩诏小臣,汝往穷贪饕。

7 坊州按狱:
分明举公法,为我缓穷骚。小臣诚小心,奉命如煎熬。

8 坊州按狱:
饮冰不待夕,驱马淩晨皋。及此督簿书,游词出狴牢。

9 坊州按狱:
门墙见狼狈,案牍闻腥臊。探情与之言,变态如奸猱。

10 坊州按狱:
真非既巧饰,伪意乃深韬。去恶犹农夫,稂莠须耘耨。

11 坊州按狱:
恢恢布疏网,罪者何由逃。自顾孱钝姿,利器非能操。

12 坊州按狱:
六旬始归奏,霜落秋原蒿。寄谢守土臣,努力清郡曹。

13 坊州按狱:
须知所甚卑,勿谓天之高。

桥山怀古

舒元舆 Library Resources
1 桥山怀古:
轩辕厌代千万秋,渌波浩荡东南流。今来古往无不死,
独有天地长悠悠。我乘驿骑到中部,古闻此地为渠搜。

2 桥山怀古:
桥山突兀在其左,荒榛交锁寒风愁。神仙天下亦如此,
况我戚促同蜉游。谁言衣冠葬其下,不见弓剑何人收。

3 桥山怀古:
哀喧叫笑牧童戏,阴天月落狐狸游。却思皇坟立人极,
车轮马迹无不周。洞庭张乐降玄鹤,涿鹿大战摧蚩尤。

4 桥山怀古:
知勇神天不自大,风后力牧输长筹。襄城迷路问童子,
帝乡归去无人留。崆峒求道失遗迹,荆山铸鼎馀荒丘。

5 桥山怀古:
君不见黄龙飞去山下路,断髯成草风飕飕。

坊州按狱苏氏庄记室二贤自鄜州走马相访留连数日发后独坐寂寞因成诗寄之

舒元舆 Library Resources
1 坊州按狱... :
十年一相见,世俗信多岐。云雨易分散,山川长间之。

2 坊州按狱... :
我衔凤阙恩,按狱桥山陲。君在龙骧府,掌奏羽檄词。

3 坊州按狱... :
相去百馀里,魂梦自相驰。形容在胸臆,书札通相思。

4 坊州按狱... :
烦君爱我深,轻车忽载脂。塞门秋色老,霜气方凝姿。

5 坊州按狱... :
此地少平川,冈阜相参差。谁知路非远,行者多云疲。

6 坊州按狱... :
君能犯劲风,信宿淩欹危。情亲不自倦,下马开双眉。

7 坊州按狱... :
相对坐沉吟,屈指惊岁时。万事且莫问,一杯欣共持。

8 坊州按狱... :
阳乌忽西倾,明蟾挂高枝。卷帘引瑶玉,灭烛临霜墀。

9 坊州按狱... :
中庭有疏芦,淅淅闻风吹。长河卷云色,凝碧无瑕疵。

10 坊州按狱... :
一言开我怀,旷然澹希夷。悠悠夜方永,冷思偏相宜。

11 坊州按狱... :
眉睫无他人,与君闲解题。陶然叩寂寞,再请吟清诗。

12 坊州按狱... :
得意且忘言,何况竹与丝。顷刻过三夕,起坐轻四肢。

13 坊州按狱... :
明朝告行去,惨然还别离。出门送君去,君马扬金羁。

14 坊州按狱... :
回来坐空堂,寂寞无人知。重重碧云合,何处寻佳期。

履春冰

舒元舆 Library Resources
1 履春冰:
投迹清冰上,凝光动早春。兢兢愁陷履,步步怯移身。

2 履春冰:
鸟照微生水,狐听或过人。细迁形外影,轻蹑镜中轮。

3 履春冰:
咫尺忧偏远,危疑惧已频。愿坚容足分,莫使独惊神。

赠李翱

舒元舆 Library Resources
1 赠李翱:
湘江舞罢忽成悲,便脱蛮靴出绛帷。

2 赠李翱:
谁是蔡邕琴酒客,魏公怀旧嫁文姬。

URN: ctp:quantangshi/489