Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《孙明》

Library Resources
1 孙明:
唐孙明者,郑州阳武人也,世贫贱,为卢氏庄客,善持金刚经,日诵二十遍,经二十年。自初持经,便绝荤血。后正念诵次,忽见二吏来追,明意将是县吏,便县去。行可五六里,至一府门,门人云:“王已出巡。”吏因闭明于空室中,其室从广五六十间。盖若荫云。经七日,王方至,吏引明入府。王问汝有何福。答云:“持金刚经已二十年。”王言此大福也,顾谓左右曰。昨得祗洹家牒。论明念诵勤恳。请延二十载。乃知修道不可思议。所延二十载。以偿功也。令吏送还舍。其家殡明已毕,神虽复体,家人不之知也。会猎者从殡宫过,闻号呼之声。报其家人。因尔得活矣。天宝末,明活已六七年,甚无恙也。出《广异记》

URN: ctp:taiping-guangji/105/sunming