Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《豆卢署》

Library Resources
1 豆卢署:
豆卢署,本名辅真。贞元六年,举进士下第。将游信安。以文谒郡守郑武前定录武作式。瞻。瞻甚礼之。舘给数日。稍狎,因谓署曰:“子复姓,不宜两字为名。将改之,何如。署因起谢,且求其所改。式瞻书数字。若著者、助者、署者,曰:“吾虑子宗从中有同者,故书数字,当自择之。其夕宿于舘。梦一老人谓署曰:“闻使君与子更名,子当四举成名,四者甚佳。后二十年,为此郡守。因指郡隙地曰,此可以建亭台。”既寤思之,四者署字也,遂以为名。既二年,又下第。以为梦无徵。知者或诮之。后二年,果登第。盖自更名后四举也。大和九年,署自秘书少监为衢州刺史。既至,周览郡内,得梦中所指隙地,遂构一亭。因名之曰徵梦亭矣。出《前定录》

URN: ctp:taiping-guangji/151/doulushu