Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 杨昭成

《杨昭成》

Library Resources
1 杨昭成:
开元末,洛阳贾氏为广汉什邡令,将其家之任。欲至白土店东七里,其妻段氏,马惊堕坑而死。即殖于山中。经两载,弘农杨昭成为益州仓曹,之广汉。晓发,其妻窦氏忽于马上而睡,向后倾倒。昭成自下驭马,频呼问,犹不觉,将至白土方寤。云。向梦有一妇人,衣绿单裙白布衫,年甫三十,容色艳丽,来控我马,悲啼久之,自称段姓,是什邡贾明府之妻。至此身死,见留山中,孤魂飘泊。不胜覊独。夫人后若还京,我有兄名某,见任京兆功曹,可相为访。今收己魂。归于故乡。深以相嘱,言讫乃去。昭成其夕宿白土,具以梦问店者。店人云。贾明府妻坟,去此六七里。坠坑而死,殡在山中,已二年矣。其言始末,与梦相类。昭成深异之,因记其事。后奉入京,寻其段族,具为说之。段氏举家悲泣,遂令人往取神柩,葬之。出《灵异记》。明钞本作出灵怪集

URN: ctp:taiping-guangji/280/yangzhaocheng