Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 師舒禮

《師舒禮》

Library Resources
1 師舒禮:
巴丘縣有巫師舒禮,晉永昌元年病死,土地神將送詣太山。俗常謂巫師為道人。初過冥司福舍前,土地神問門吏。此云何所。門吏曰。道人舍也。土地神曰。舒禮即道人。便以相付。禮入門,見千百間屋,皆懸簾置榻。男女異處,有念誦者。唄唱者。自然飲食,快樂不可言。禮名已送太山,而身不至。忽見一人,八手四眼,提金杵逐禮,禮怖走出。神已在門外,遂執禮送太山。太山府君問禮。卿在世間何所為。禮曰。事三萬六千神,為人解除祠祀。府君曰。汝佞神殺生,其罪應重。付吏牽去。禮見一物,牛頭人身,持鐵叉。捉禮投鐵牀上。身體燋爛,求死不得。經累宿,備極冤楚。府君問主者。知禮壽未盡,命放歸。仍誡曰。勿復殺生淫祀。禮既活,不復作巫師。出幽明記

URN: ctp:taiping-guangji/283/shishuli