Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《李全質》

Library Resources
1 李全質:
隴西李全質,少在沂州。嘗一日欲大蹴踘,昧爽之交。假寢于沂州城橫門東庭前。忽有一衣紫衣首戴圓笠直造其前。曰。奉追。全質曰。何人相追。紫衣人曰。非某之追,別有人來奉追也。須臾,一綠衣人來,曰。奉追。其言忽遽,勢不可遏。全質曰。公莫有所須否。綠衣人曰。奉命令追,敢言其所須。紫衣人謂綠衣人曰。不用追。以手麾出橫門,紫衣人承間謂全質曰。適蒙問所須,豈不能終諾乎。全質曰。所須何物。答曰。犀佩帶一條耳。全質曰。唯。言畢失所在,主者報蹴踘,遂令畫犀帶。日晚,具酒脯,並紙錢佩帶,于橫門外焚之。是夜,全質纔寐,即見戴圓笠紫衣人來拜謝曰。蒙賜佩帶。慙愧之至。無以奉答。然公平生水厄,但危困處,某則必至焉。洎太和歲初大水。全質已為天平軍裨將。兼監察。有切務,自中都抵梁郡城,西走百歇橋二十里,水深而冰薄。素不諳委,程命峻速。片時不可駐。行從等面如死灰,信轡委命而行。纔三數十步,有一人後來,大呼之曰。勿過彼而來此。吾知其徑,安而且捷。全質荷之,反轡而從焉。纔不三里,止泥濘。而曾無寸尺之阻。得達本土。以財物酬其人。人固讓不取,固與之,答曰。若仗我而來,則或不讓;今因我而行,亦何所苦。。明鈔本苦作助焉。。終不肯受,全質意其鮮焉,乃益。"益"原作"緩",據明鈔本改。。之。須臾復來,已失所在。却思其人,衣紫衣,戴圓笠,豈非橫門之人歟。開成初,銜命入關。廻宿壽安縣。夜未央而情迫,時復昏晦,不得已而出逆旅,三數里而大雨,回亦不可。須臾,馬旁見一人,全質詰之。誰歟。對曰。郵牒者。更於馬前行。寸步不可覩。其人每以其前路物導之,或曰樹。或曰樁,或曰險,或曰培塿,或曰窮,全質皆得免咎。久而至三泉驛,憩焉。纔下馬,訪郵牒者欲酬之,已不見矣。問從者,形狀衣服,固紫衣而首戴笠,復非橫門之人歟。會昌壬戌歲,濟陰大水,谷神子與全質同舟。訝全質何懼水之甚,詢其由,全質乃語此。又云,本性無懼水,紫衣屢有應。故兢慄之轉切也。出《傳異記》

URN: ctp:taiping-guangji/348/liquanzhi