Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《齊澣》

Library Resources
1 齊澣:
唐開元中。河南採訪使汴州刺「刺」原作「敕」,據明鈔本改,使齊澣以徐城險急,奏開十八里河,達於青水,平長淮之險。其河隨州縣分掘。亳州真源縣丞崔延禕糾其縣徒。開數千步,中得龍堂。初開謂是古墓,然狀如新築凈潔。周視。北壁下有五色蟄龍長丈餘。頭邊鯉魚五六枚。各長尺餘。又有靈龜兩頭,長一尺二寸。眸長「眸長」原「作毛」,據明鈔本改。九分。分原作寸。據本書卷四六七齊澣條改。如常龜。禕以白開河御史鄔元昌。狀上齊澣。澣命移龍入淮,取龜入汴。禕移龍及魚二百餘里。至淮岸,白魚數百萬跳躍赴龍,水為之沸。龍入淮噴水,雲霧杳冥,遂不復見。初將移之也。御史員員原作貢。據本書卷四六七齊澣條改。錫拔其一鬚。元昌差網送龜至宋,遇水泊,大龜屢引頸向水。網戶憐之,暫放水中。水闊數尺,深不過五寸,遂失大龜所在。涸水求之,亦不獲。空致龜焉。出《廣異記》

URN: ctp:taiping-guangji/420/qihuan