Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 南海毒蟲

《南海毒蟲》

Library Resources
1 南海毒蟲:
南海有毒蟲者,若大蜥蜴,眸子尤精朗,土人呼為十二時蟲。一日一夜,隨十二時變其色,乍赤乍黃。亦呼為籬頭蟲。傳云,傷人立死,既潛噬人,急走於藩籬之上,望其死者親族之哭。新州西南諸郡。絕不產虵及蚊蠅。余竄南方十年。竟不覩虵。盛夏露臥。無䁮膚之苦。此人謂南方少虵。以為夷獠所食。別有水虵。形狀稍短,不居陸地,非噴毒齧人者。出《投荒雜錄》

URN: ctp:taiping-guangji/478/nanhaiduchong