Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 左丞相說右丞相璟太子少傅乾曜同日上官命宴東堂賜詩

《左丞相說右丞相璟太子少傅乾曜同日上官命宴東堂賜詩》

李隆基 Library Resources
1 左丞相說... :
赤帝收三傑,黃軒舉二臣。由來丞相重,分掌國之鈞。

2 左丞相說... :
我有握中璧,雙飛席上珍。子房推道要,仲子訝風神。

3 左丞相說... :
複輟台衡老,將為調護人。鵷鸞同拜日,車騎擁行塵。

4 左丞相說... :
樂聚南宮宴,觴連北斗醇。俾予成百揆,垂拱問彝倫。

URN: ctp:n109178