Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 横吹曲辞:长安道

《横吹曲辞:长安道》

韦应物 Library Resources
1 横吹曲辞... :
汉家宫殿含云烟,两宫十里相连延。晨霞出没弄丹阙,
春雨依微自甘泉。春雨依微春尚早,长安贵游爱芳草。

2 横吹曲辞... :
宝马横来下建章,香车却转避驰道。

3 横吹曲辞... :
贵游谁最贵,卫霍世难比。何能蒙主恩,幸遇边尘起。

4 横吹曲辞... :
归来甲第拱皇居。朱门峨峨临九衢,
中有流苏合欢之宝帐,一百二十凤凰罗列含明珠。

5 横吹曲辞... :
下有锦铺翠被之粲烂,博山吐香五云散。

6 横吹曲辞... :
丽人绮阁情飘颻,头上鸳钗双翠翘,低鬟曳袖回春雪,
聚黛一声愁碧霄。山珍海错弃藩篱,烹犊炰羔如折葵。

7 横吹曲辞... :
既请列侯封部曲,还将金印授庐儿。欢荣若此何所苦,
但苦白日西南驰。

URN: ctp:n111766