Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 相和歌辭:長歌續短歌

《相和歌辭:長歌續短歌》

李賀 Library Resources
1 相和歌辭... :
長歌破衣襟,短歌斷白髮。秦王不可見,旦夕成內熱。

2 相和歌辭... :
渴飲壺中酒,饑拔隴頭粟。淒淒四月蘭,千里一時綠。

3 相和歌辭... :
夜峰何離離,月明落石底。裴回沿石尋,照出高峰外。

4 相和歌辭... :
不得與之游,歌成鬢先改。

URN: ctp:n112247