Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 舞曲歌辞:柘枝词三首

《舞曲歌辞:柘枝词三首》

薛能 Library Resources
1 舞曲歌辞... :
同营三十万,震鼓伐西羌。战血粘秋草,征尘搅夕阳。

2 舞曲歌辞... :
归来人不识,帝里独戎装。

3 舞曲歌辞... :
悬军征拓羯,内地隔萧关。日色昆仑上,风声朔漠间。

4 舞曲歌辞... :
何当千万骑,飒飒贰师还。

5 舞曲歌辞... :
意气成功日,春风起絮天。楼台新邸第,歌舞小婵娟。

6 舞曲歌辞... :
急破催摇曳,罗衫半脱肩。

URN: ctp:n113453