Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 行路难

《行路难》

卢照邻 Library Resources
1 行路难:
君不见长安城北渭桥边,枯木横槎卧古田。

2 行路难:
昔日含红复含紫,常时留雾亦留烟。春景春风花似雪,
香车玉舆恒阗咽。若个游人不竞攀,若个娼家不来折。

3 行路难:
娼家宝袜蛟龙帔,公子银鞍千万骑。黄莺一一向花娇,
青鸟双双将子戏。千尺长条百尺枝,月桂星榆相蔽亏。

4 行路难:
珊瑚叶上鸳鸯鸟,凤凰巢里雏鵷儿。巢倾枝折凤归去。

5 行路难:
条枯叶落任风吹。一朝零落无人问,万古摧残君讵知。

6 行路难:
人生贵贱无终始,倏忽须臾难久恃。谁家能驻西山日,
谁家能堰东流水。汉家陵树满秦川,行来行去尽哀怜。

7 行路难:
自昔公卿二千石,咸拟荣华一万年。不见朱唇将白貌,
唯闻素棘与黄泉。金貂有时换美酒,玉麈但摇莫计钱。

8 行路难:
寄言坐客神仙署,一生一死交情处。苍龙阙下君不来,
白鹤山前我应去。云间海上邈难期,赤心会合在何时。

9 行路难:
但愿尧年一百万,长作巢由也不辞。

URN: ctp:n117386