Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 行路难

《行路难》

卢照邻 Library Resources
1 行路难:
君不见长安城北渭桥边,枯木横槎卧古田。

2 行路难:
昔日含红复含紫,常时留雾亦留烟。春景春风花似雪,
香车玉舆恒阗咽。若个游人不竞攀,若个娼家不来折。

3 行路难:
娼家宝袜蛟龙帔,公子银鞍千万骑。黄莺一一向花娇,
青鸟双双将子戏。千尺长条百尺枝,月桂星榆相蔽亏。

4 行路难:
珊瑚叶上鸳鸯鸟,凤凰巢里雏鵷儿。巢倾枝折凤归去。

5 行路难:
条枯叶落任风吹。一朝零落无人问,万古摧残君讵知。

6 行路难:
人生贵贱无终始,倏忽须臾难久恃。谁家能驻西山日,
谁家能堰东流水。汉家陵树满秦川,行来行去尽哀怜。

7 行路难:
自昔公卿二千石,咸拟荣华一万年。不见朱唇将白貌,
唯闻素棘与黄泉。金貂有时换美酒,玉麈但摇莫计钱。

8 行路难:
寄言坐客神仙署,一生一死交情处。苍龙阙下君不来,
白鹤山前我应去。云间海上邈难期,赤心会合在何时。

9 行路难:
但愿尧年一百万,长作巢由也不辞。

URN: ctp:n117386