Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 奉和聖制至長春宮登樓望稼穡之作

《奉和聖制至長春宮登樓望稼穡之作》

蘇頲 Library Resources
1 奉和聖制... :
帝跡奚其遠,皇符之所崇。敬時堯務作,盡力禹稱功。

2 奉和聖制... :
赫赫惟元後,經營自左馮。變蕪粳稻實,流惡水泉通。

3 奉和聖制... :
國阜猶前豹,人疲詎昔熊。黃圖巡沃野,清吹入離宮。

4 奉和聖制... :
是閱京坻富,仍觀都邑雄。憑軒一何綺,積溜寫晴空。

5 奉和聖制... :
禮節家安外,和平俗在中。見龍垂渭北,辭雁指河東。

6 奉和聖制... :
睿思方居鎬,宸游若飲豐。寧誇子雲從,只為獵扶風。

URN: ctp:n122144