Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 谒汉世祖庙

《谒汉世祖庙》

刘希夷 Library Resources
1 谒汉世祖... :
舂陵气初发,渐台首未传。列营百万众,持国十八年。

2 谒汉世祖... :
运开朱旗后,道合赤符先。宛城剑鸣匣,昆阳镝应弦。

3 谒汉世祖... :
犷兽血涂地,巨人声沸天。长驱过北赵,短兵出南燕。

4 谒汉世祖... :
太守迎门外,王郎死道边。升坛九城陌,端拱千秋年。

5 谒汉世祖... :
朝廷方雀跃,剑佩几联翩。至德刑四海,神仪翳九泉。

6 谒汉世祖... :
宗子行旧邑,恭闻清庙篇。君容穆而圣,臣像俨犹贤。

7 谒汉世祖... :
攒木承危柱,疏萝挂朽椽。祠庭巢鸟啄,祭器网虫缘。

8 谒汉世祖... :
怀古江山在,惟新历数迁。空馀今夜月,长似旧时悬。

URN: ctp:n123309