Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 送張舍人佐江州同薛璩十韻

《送張舍人佐江州同薛璩十韻》

王維 Library Resources
1 送張舍人... :
束帶趨承明,守官唯謁者。清晨聽銀蚪,薄暮辭金馬。

2 送張舍人... :
受辭未嘗易,當是方知寡。清范何風流,高文有風雅。

3 送張舍人... :
忽佐江上州,當自潯陽下。逆旅到三湘,長途應百舍。

4 送張舍人... :
香爐遠峰出,石鏡澄湖瀉。董奉杏成林,陶潛菊盈把。

5 送張舍人... :
范蠡常好之,廬山我心也。送君思遠道,欲以數行灑。

URN: ctp:n128765