Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 少年行四首

《少年行四首》

王維 Library Resources
1 少年行四... :
新豐美酒鬥十千,咸陽遊俠多少年。

2 少年行四... :
相逢意氣為君飲,系馬高樓垂柳邊。

3 少年行四... :
出身仕漢羽林郎,初隨驃騎戰漁陽。

4 少年行四... :
孰知不向邊庭苦,縱死猶聞俠骨香。

5 少年行四... :
一身能擘兩雕弧,虜騎千重只似無。

6 少年行四... :
偏坐金鞍調白羽,紛紛射殺五單于。

7 少年行四... :
漢家君臣歡宴終,高議雲台論戰功。

8 少年行四... :
天子臨軒賜侯印,將軍佩出明光宮。

URN: ctp:n129826