Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《行路難》

崔顥 Library Resources
1 行路難:
君不見建章宮中金明枝,萬萬長條拂地垂。

2 行路難:
二月三月花如霰,九重幽深君不見。豔彩朝含四寶宮,
香風旦入朝雲殿。漢家宮女春未闌,愛此芳香朝暮看。

3 行路難:
看來看去心不忘,攀折將安鏡臺上。雙雙素手剪不成,
兩兩紅妝笑相向。建章昨夜起春風,一花飛落長信宮。

4 行路難:
長信麗人見花泣,憶此珍樹何嗟及。我昔初在昭陽時,
朝攀暮折登玉墀。只言歲歲長相對,不悟今朝遙相思。

URN: ctp:n130119