Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 敬酬陈掾亲家翁秋夜有赠

《敬酬陈掾亲家翁秋夜有赠》

储光羲 Library Resources
1 敬酬陈掾... :
大姬配胡公,位乃三恪宾。盛德百代祀,斯言良不泯。

2 敬酬陈掾... :
敬仲为齐卿,当国名益震。仲举登宰辅,太丘荣缙绅。

3 敬酬陈掾... :
武皇受瑶图,爵土封其新。繁祉既骤集,裔孙生贤臣。

4 敬酬陈掾... :
特达逾圭璋,节操方松筠。云汉一矫翼,天池三振鳞。

5 敬酬陈掾... :
曳裾朝赤墀,酌醴侍紫宸。大君锡车马,时复过平津。

6 敬酬陈掾... :
言则广台阶,道亦资天均。清秋忽高兴,震藻若有神。

7 敬酬陈掾... :
曜曜趋宫廷,洸洸迈徐陈。镐京既赐第,门巷交朱轮。

8 敬酬陈掾... :
方将袭伊皋,永以崇夏殷。宗党无远近,敬恭依仁人。

9 敬酬陈掾... :
雪尽宇宙暄,雁归沧海春。沉吟白华颂,帝闼降丝纶。

10 敬酬陈掾... :
驿骑及芜城,相逢在郊鄄。别离旷南北,谴谪罹苦辛。

11 敬酬陈掾... :
昼游还荆吴,迷方客咸秦。惟贤慧重义,男女期嘉姻。

12 敬酬陈掾... :
梧桐生朝阳,鶗鴂鸣萧晨。岂不畏时暮,坎壈无与邻。

13 敬酬陈掾... :
中夜凉风来,顾我阙音尘。琼瑶不遐弃,寤寐如日新。

URN: ctp:n131464