Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 同武平一員外游湖五首時武貶金壇令

《同武平一員外游湖五首時武貶金壇令》

儲光羲 Library Resources
1 同武平一... :
紅荷碧筱夜相鮮,皂蓋蘭橈浮翠筵。

2 同武平一... :
舟中對舞邯鄲曲,月下雙彈盧女弦。

3 同武平一... :
青林碧嶼暗相期,緩楫揮觥欲賦詩。

4 同武平一... :
借問高歌凡幾轉,河低月落五更時。

5 同武平一... :
朝來仙閣聽弦歌,暝入花亭見綺羅。

6 同武平一... :
池邊命酒憐風月,浦口回船惜芰荷。

7 同武平一... :
朦朧竹影蔽岩扉,淡蕩荷風飄舞衣。

8 同武平一... :
舟尋綠水宵將半,月隱青林人未歸。

9 同武平一... :
花潭竹嶼傍幽蹊,畫楫浮空入夜溪。

10 同武平一... :
芰荷覆水船難進,歌舞留人月易低。

URN: ctp:n131923