Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 京口怀洛阳旧居,兼寄广陵二三知己

《京口怀洛阳旧居,兼寄广陵二三知己》

刘长卿 Library Resources
1 京口怀洛... :
川阔悲无梁,蔼然沧波夕。天涯一飞鸟,日暮南徐客。

2 京口怀洛... :
气混京口云,潮吞海门石。孤帆候风进,夜色带江白。

3 京口怀洛... :
一水阻佳期,相望空脉脉。那堪岁芳尽,更使春梦积。

4 京口怀洛... :
故国胡尘飞,远山楚云隔。家人想何在,庭草为谁碧。

5 京口怀洛... :
惆怅空伤情,沧浪有馀迹。严陵七里滩,携手同所适。

URN: ctp:n134143