Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 奉和李大夫同吕评事太行苦热行兼寄院中诸公仍呈王员外

《奉和李大夫同吕评事太行苦热行兼寄院中诸公仍呈王员外》

刘长卿 Library Resources
1 奉和李大... :
迢递太行路,自古称险恶。千骑俨欲前,群峰望如削。

2 奉和李大... :
火云从中出,仰视飞鸟落。汗马卧高原,危旌倚长薄。

3 奉和李大... :
清风竟不至,赤日方煎铄。石枯山木燋,鳞穷水泉涸。

4 奉和李大... :
九重今旰食,万里传明略。诸将候轩车,元凶愁鼎镬。

5 奉和李大... :
何劳短兵接,自有长缨缚。通越事岂难,渡泸功未博。

6 奉和李大... :
朝辞羊肠阪,夕望贝丘郭。漳水斜绕营,常山遥入幕。

7 奉和李大... :
永怀姑苏下,遥寄建安作。白雪和难成,沧波意空托。

8 奉和李大... :
陈琳书记好,王粲从军乐。早晚归汉廷,随公上麟阁。

URN: ctp:n134287