Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 江夏寄汉阳辅录事

《江夏寄汉阳辅录事》

李白 Library Resources
1 江夏寄汉... :
谁道此水广,狭如一匹练。江夏黄鹤楼,青山汉阳县。

2 江夏寄汉... :
大语犹可闻,故人难可见。君草陈琳檄,我书鲁连箭。

3 江夏寄汉... :
报国有壮心,龙颜不回眷。西飞精卫鸟,东海何由填。

4 江夏寄汉... :
鼓角徒悲鸣,楼船习征战。抽剑步霜月,夜行空庭遍。

5 江夏寄汉... :
长呼结浮云,埋没顾荣扇。他日观军容,投壶接高宴。

URN: ctp:n138311