Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 自金陵溯流過白璧山玩月達天門,寄句容王主簿

《自金陵溯流過白璧山玩月達天門,寄句容王主簿》

李白 Library Resources
1 自金陵溯... :
滄江溯流歸,白璧見秋月。秋月照白璧,皓如山陰雪。

2 自金陵溯... :
幽人停宵征,賈客忘早發。進帆天門山,回首牛渚沒。

3 自金陵溯... :
川長信風來,日出宿霧歇。故人在咫尺,新賞成胡越。

4 自金陵溯... :
寄君青蘭花,惠好庶不絕。

URN: ctp:n138367