Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 寶觀主白鴝鵒歌

《寶觀主白鴝鵒歌》

韋應物 Library Resources
1 寶觀主白... :
鴝鵒鴝鵒,眾皆如漆,爾獨如玉。鴝之鵒之,
眾皆蓬蒿下,爾自三山來。三山處子下人間,
綽約不妝冰雪顏。仙鳥隨飛來掌上。來掌上,時拂拭。

2 寶觀主白... :
人心鳥意自無猜,玉指霜毛本同色。有時一去淩蒼蒼,
朝遊汗漫暮玉堂。巫峽雨中飛暫濕,杏花林裏過來香。

3 寶觀主白... :
日夕依仁全羽翼,空欲銜環非報德。

4 寶觀主白... :
豈不及阿母之家青鳥兒,漢宮來往傳消息。

URN: ctp:n142588