Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 宝观主白鸲鹆歌

《宝观主白鸲鹆歌》

韦应物 Library Resources
1 宝观主白... :
鸲鹆鸲鹆,众皆如漆,尔独如玉。鸲之鹆之,
众皆蓬蒿下,尔自三山来。三山处子下人间,
绰约不妆冰雪颜。仙鸟随飞来掌上。来掌上,时拂拭。

2 宝观主白... :
人心鸟意自无猜,玉指霜毛本同色。有时一去淩苍苍,
朝游汗漫暮玉堂。巫峡雨中飞暂湿,杏花林里过来香。

3 宝观主白... :
日夕依仁全羽翼,空欲衔环非报德。

4 宝观主白... :
岂不及阿母之家青鸟儿,汉宫来往传消息。

URN: ctp:n142588