Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 宝观主白鸲鹆歌

《宝观主白鸲鹆歌》

韦应物 Library Resources
1 宝观主白... :
鸲鹆鸲鹆,众皆如漆,尔独如玉。鸲之鹆之,
众皆蓬蒿下,尔自三山来。三山处子下人间,
绰约不妆冰雪颜。仙鸟随飞来掌上。来掌上,时拂拭。

2 宝观主白... :
人心鸟意自无猜,玉指霜毛本同色。有时一去淩苍苍,
朝游汗漫暮玉堂。巫峡雨中飞暂湿,杏花林里过来香。

3 宝观主白... :
日夕依仁全羽翼,空欲衔环非报德。

4 宝观主白... :
岂不及阿母之家青鸟儿,汉宫来往传消息。

URN: ctp:n142588