Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 初过陇山途中,呈宇文判官

《初过陇山途中,呈宇文判官》

岑参 Library Resources
1 初过陇山... :
一驿过一驿,驿骑如星流。平明发咸阳,暮及陇山头。

2 初过陇山... :
陇水不可听,呜咽令人愁。沙尘扑马汗,雾露凝貂裘。

3 初过陇山... :
西来谁家子,自道新封侯。前月发安西,路上无停留。

4 初过陇山... :
都护犹未到,来时在西州。十日过沙碛,终朝风不休。

5 初过陇山... :
马走碎石中,四蹄皆血流。万里奉王事,一身无所求。

6 初过陇山... :
也知塞垣苦,岂为妻子谋。山口月欲出,先照关城楼。

7 初过陇山... :
溪流与松风,静夜相飕飀。别家赖归梦,山塞多离忧。

8 初过陇山... :
与子且携手,不愁前路修。

URN: ctp:n142936