Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 武威送劉單判官赴安西行營,便呈高開府

《武威送劉單判官赴安西行營,便呈高開府》

岑參 Library Resources
1 武威送劉... :
熱海亙鐵門,火山赫金方。白草磨天涯,湖沙莽茫茫。

2 武威送劉... :
夫子佐戎幕,其鋒利如霜。中歲學兵符,不能守文章。

3 武威送劉... :
功業須及時,立身有行藏。男兒感忠義,萬里忘越鄉。

4 武威送劉... :
孟夏邊候遲,胡國草木長。馬疾過飛鳥,天窮超夕陽。

5 武威送劉... :
都護新出師,五月發軍裝。甲兵二百萬,錯落黃金光。

6 武威送劉... :
揚旗拂昆侖,伐鼓震蒲昌。太白引官軍,天威臨大荒。

7 武威送劉... :
西望雲似蛇,戎夷知喪亡。渾驅大宛馬,系取樓蘭王。

8 武威送劉... :
曾到交河城,風土斷人腸。寒驛遠如點,邊烽互相望。

9 武威送劉... :
赤亭多飄風,鼓怒不可當。有時無人行,沙石亂飄揚。

10 武威送劉... :
夜靜天蕭條,鬼哭夾道傍。地上多髑髏,皆是古戰場。

11 武威送劉... :
置酒高館夕,邊城月蒼蒼。軍中宰肥牛,堂上羅羽觴。

12 武威送劉... :
紅淚金燭盤,嬌歌豔新妝。望君仰青冥,短翮難可翔。

13 武威送劉... :
蒼然西郊道,握手何慨慷。

URN: ctp:n143110