Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 宋中遇林虑杨十七山人,因而有别

《宋中遇林虑杨十七山人,因而有别》

高适 Library Resources
1 宋中遇林... :
昔余涉漳水,驱车行邺西。遥见林虑山,苍苍戛天倪。

2 宋中遇林... :
邂逅逢尔曹,说君彼岩栖。萝径垂野蔓,石房倚云梯。

3 宋中遇林... :
秋韭何青青,药苗数百畦。栗林隘谷口,栝树森回溪。

4 宋中遇林... :
耕耘有山田,纺绩有山妻。人生苟如此,何必组与圭。

5 宋中遇林... :
谁谓远相访,曩情殊不迷。檐前举醇醪,灶下烹只鸡。

6 宋中遇林... :
朔风忽振荡,昨夜寒螿啼。游子益思归,罢琴伤解携。

7 宋中遇林... :
出门尽原野,白日黯已低。始惊道路难,终念言笑暌。

8 宋中遇林... :
因声谢岑壑,岁暮一攀跻。

URN: ctp:n145851