Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 逼仄行,贈畢曜

《逼仄行,贈畢曜》

杜甫 Library Resources
1 逼仄行,... :
逼仄何逼仄,我居巷南子巷北。可恨鄰里間,
十日不一見顏色。自從官馬送還官,行路難行澀如棘。

2 逼仄行,... :
我貧無乘非無足,昔者相過今不得。實不是愛微軀,
又非關足無力。徒步翻愁官長怒,此心炯炯君應識。

3 逼仄行,... :
曉來急雨春風顛,睡美不聞鐘鼓傳。東家蹇驢許借我,
泥滑不敢騎朝天。已令請急會通籍,男兒信命絕可憐。

4 逼仄行,... :
焉能終日心拳拳,憶君誦詩神凜然。辛夷始花亦已落,
況我與子非壯年。街頭酒價常苦貴,方外酒徒稀醉眠。

5 逼仄行,... :
速宜相就飲一鬥,恰有三百青銅錢。

URN: ctp:n147205