Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 贈蜀僧閭丘師兄

《贈蜀僧閭丘師兄》

杜甫 Library Resources
1 贈蜀僧閭... :
大師銅梁秀,籍籍名家孫。嗚呼先博士,炳靈精氣奔。

2 贈蜀僧閭... :
惟昔武皇后,臨軒禦乾坤。多士盡儒冠,墨客藹雲屯。

3 贈蜀僧閭... :
當時上紫殿,不獨卿相尊。世傳閭丘筆,峻極逾昆侖。

4 贈蜀僧閭... :
鳳藏丹霄暮,龍去白水渾。青熒雪嶺東,碑碣舊制存。

5 贈蜀僧閭... :
斯文散都邑,高價越璵璠。晚看作者意,妙絕與誰論。

6 贈蜀僧閭... :
吾祖詩冠古,同年蒙主恩。豫章夾日月,歲久空深根。

7 贈蜀僧閭... :
小子思疏闊,豈能達詞門。窮愁一揮淚,相遇即諸昆。

8 贈蜀僧閭... :
我住錦官城,兄居祇樹園。地近慰旅愁,往來當丘樊。

9 贈蜀僧閭... :
天涯歇滯雨,粳稻臥不翻。漂然薄遊倦,始與道侶敦。

10 贈蜀僧閭... :
景晏步修廊,而無車馬喧。夜闌接軟語,落月如金盆。

11 贈蜀僧閭... :
漠漠世界黑,驅車爭奪繁。惟有摩尼珠,可照濁水源。

URN: ctp:n147691