Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 韋諷錄事宅觀曹將軍畫馬圖

《韋諷錄事宅觀曹將軍畫馬圖》

杜甫 Library Resources
1 韋諷錄事... :
國初已來畫鞍馬,神妙獨數江都王。將軍得名三十載,
人間又見真乘黃。曾貌先帝照夜白,龍池十日飛霹靂。

2 韋諷錄事... :
內府殷紅馬腦碗,婕妤傳詔才人索。碗賜將軍拜舞歸,
輕紈細綺相追飛。貴戚權門得筆跡,始覺屏障生光輝。

3 韋諷錄事... :
昔日太宗拳毛騧,近時郭家師子花。今之新圖有二馬,
複令識者久歎嗟。此皆騎戰一敵萬,縞素漠漠開風沙。

4 韋諷錄事... :
其餘七匹亦殊絕,迥若寒空動煙雪。霜蹄蹴踏長楸間,
馬官廝養森成列。可憐九馬爭神駿,顧視清高氣深穩。

5 韋諷錄事... :
借問苦心愛者誰,後有韋諷前支遁。憶昔巡幸新豐宮,
翠華拂天來向東。騰驤磊落三萬匹,皆與此圖筋骨同。

6 韋諷錄事... :
自從獻寶朝河宗,無複射蛟江水中。

7 韋諷錄事... :
君不見金粟堆前松柏裏,龍媒去盡鳥呼風。

URN: ctp:n147983