Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 別蔡十四著作

《別蔡十四著作》

杜甫 Library Resources
1 別蔡十四... :
賈生慟哭後,寥落無其人。安知蔡夫子,高義邁等倫。

2 別蔡十四... :
獻書謁皇帝,志已清風塵。流涕灑丹極,萬乘為酸辛。

3 別蔡十四... :
天地則創痍,朝廷當正臣。異才複間出,周道日惟新。

4 別蔡十四... :
使蜀見知己,別顏始一伸。主人薨城府,扶櫬歸咸秦。

5 別蔡十四... :
巴道此相逢,會我病江濱。憶念鳳翔都,聚散俄十春。

6 別蔡十四... :
我衰不足道,但願子意陳。稍令社稷安,自契魚水親。

7 別蔡十四... :
我雖消渴甚,敢忘帝力勤。尚思未朽骨,複睹耕桑民。

8 別蔡十四... :
積水駕三峽,浮龍倚長津。揚舲洪濤間,仗子濟物身。

9 別蔡十四... :
鞍馬下秦塞,王城通北辰。玄甲聚不散,兵久食恐貧。

10 別蔡十四... :
窮穀無粟帛,使者來相因。若憑南轅吏,書劄到天垠。

URN: ctp:n148139