Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《課伐木》

杜甫 Library Resources
1 課伐木:
長夏無所為,客居課奴僕。清晨飯其腹,持斧入白穀。

2 課伐木:
青冥曾巔後,十裏斬陰木。人肩四根已,亭午下山麓。

3 課伐木:
尚聞丁丁聲,功課日各足。蒼皮成委積,素節相照燭。

4 課伐木:
藉汝跨小籬,當仗苦虛竹。空荒咆熊羆,乳獸待人肉。

5 課伐木:
不示知禁情,豈惟干戈哭。城中賢府主,處貴如白屋。

6 課伐木:
蕭蕭理體淨,蜂蠆不敢毒。虎穴連裏閭,堤防舊風俗。

7 課伐木:
泊舟滄江岸,久客慎所觸。舍西崖嶠壯,雷雨蔚含蓄。

8 課伐木:
牆宇資屢修,衰年怯幽獨。爾曹輕執熱,為我忍煩促。

9 課伐木:
秋光近青岑,季月當泛菊。報之以微寒,共給酒一斛。

URN: ctp:n148363