Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 又上后园山脚

《又上后园山脚》

杜甫 Library Resources
1 又上后园... :
昔我游山东,忆戏东岳阳。穷秋立日观,矫首望八荒。

2 又上后园... :
朱崖著毫发,碧海吹衣裳。蓐收困用事,玄冥蔚强梁。

3 又上后园... :
逝水自朝宗,镇名各其方。平原独憔悴,农力废耕桑。

4 又上后园... :
非关风露凋,曾是戍役伤。于时国用富,足以守边疆。

5 又上后园... :
朝廷任猛将,远夺戎虏场。到今事反复,故老泪万行。

6 又上后园... :
龟蒙不复见,况乃怀旧乡。肺萎属久战,骨出热中肠。

7 又上后园... :
忧来杖匣剑,更上林北冈。瘴毒猿鸟落,峡干南日黄。

8 又上后园... :
秋风亦已起,江汉始如汤。登高欲有往,荡析川无梁。

9 又上后园... :
哀彼远征人,去家死路旁。不及祖父茔,累累冢相当。

URN: ctp:n148470