Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 舟中苦熱遣懷,奉呈陽中丞通簡台省諸公

《舟中苦熱遣懷,奉呈陽中丞通簡台省諸公》

杜甫 Library Resources
1 舟中苦熱... :
愧為湖外客,看此戎馬亂。中夜混黎氓,脫身亦奔竄。

2 舟中苦熱... :
平生方寸心,反掌帳下難。嗚呼殺賢良,不叱白刃散。

3 舟中苦熱... :
吾非丈夫特,沒齒埋冰炭。恥以風病辭,胡然泊湘岸。

4 舟中苦熱... :
入舟雖苦熱,垢膩可溉灌。痛彼道邊人,形骸改昏旦。

5 舟中苦熱... :
中丞連帥職,封內權得按。身當問罪先,縣實諸侯半。

6 舟中苦熱... :
士卒既輯睦,啟行促精悍。似聞上游兵,稍逼長沙館。

7 舟中苦熱... :
憐好彼克修,天機自明斷。南圖卷雲水,北拱戴霄漢。

8 舟中苦熱... :
美名光史臣,長策何壯觀。驅馳數公子,咸願同伐叛。

9 舟中苦熱... :
聲節哀有餘,夫何激衰懦。偏裨表三上,鹵莽同一貫。

10 舟中苦熱... :
始謀誰其間,回首增憤惋。宗英李端公,守職甚昭煥。

11 舟中苦熱... :
變通迫脅地,謀畫焉得算。王室不肯微,凶徒略無憚。

12 舟中苦熱... :
此流須卒斬,神器資強幹。扣寂豁煩襟,皇天照嗟歎。

URN: ctp:n149220