Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 自瀼西荊扉且移居東屯茅屋四首

《自瀼西荊扉且移居東屯茅屋四首》

杜甫 Library Resources
1 自瀼西荊... :
白鹽危嶠北,赤甲古城東。平地一川穩,高山四面同。

2 自瀼西荊... :
煙霜淒野日,粳稻熟天風。人事傷蓬轉,吾將守桂叢。

3 自瀼西荊... :
東屯複瀼西,一種住青溪。來往皆茅屋,淹留為稻畦。

4 自瀼西荊... :
市喧宜近利,林僻此無蹊。若訪衰翁語,須令剩客迷。

5 自瀼西荊... :
道北馮都使,高齋見一川。子能渠細石,吾亦沼清泉。

6 自瀼西荊... :
枕帶還相似,柴荊即有焉。斫畬應費日,解纜不知年。

7 自瀼西荊... :
牢落西江外,參差北戶間。久游巴子國,臥病楚人山。

8 自瀼西荊... :
幽獨移佳境,清深隔遠關。寒空見鴛鷺,回首憶朝班。

URN: ctp:n151173